Thông báo về Hội nghị Khoa học Trường-Viện mở rộng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế

THÔNG BÁO
Hội nghị Khoa học Trường-Viện mở rộng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế

Hội nghị Khoa học Trường - Viện mở rộng của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế năm 2022 là một trong những hoạt động chính của Festival khoa học chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (1957 - 2022). 

Thời gian: Ngày 29 tháng 07 năm 2022.
Địa điểm: Trường Đại học Y - Dược, 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành
phố Huế.

Hội nghị là nơi trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm quản lý, đào tạo trong lĩnh vực Y Dược; là nơi công bố, trình bày những thành tựu khoa học hiện đại qua các nghiên cứu; đặc biệt là nơi cập nhật các kiến thức y học hiện đại với các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế đến từ các Trường Đại học, các Bệnh viện, Trung tâm lớn ở trong và ngoài nước.

Trường Đại học Y - Dược hân hạnh thông báo và kính mời quý đồng nghiệp tham gia báo cáo tại Hội nghị.
Chủ đề chính của Hội nghị:
- Các tiến bộ trong lĩnh vực Khoa học sức khoẻ (Y học lâm sàng, Sinh học phân tử, Y học cộng đồng, Dược, Điều dưỡng...)
- Các chủ đề về đổi mới giáo dục y khoa và ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo
- Cập nhật các chính sách y tế, quản lý y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.
  
Nộp báo cáo tóm tắt (abstract), bản toàn văn (fulltext) và các thông tin cập nhật về các phiên báo cáo của hội nghị tại: abstract-HNTV.huemed-univ.edu.vn
Thời hạn nộp:
- Bản tóm tắt (abstract): trước ngày 15/5/2022.
- Hội đồng khoa học của Hội nghị sẽ thông báo các loại hình báo cáo được chọn: ngày 05/6/2022.
- Bản toàn văn (fulltext): trước ngày 25/6/2022.
Các báo cáo được Hội đồng khoa học chọn sẽ được đăng trong Kỷ yếu tóm tắt của Hội nghị. Các báo cáo toàn văn có chất lượng tốt sẽ được đăng trong số đặc biệt kỷ niệm 65 năm thành lập trường của Tạp chí Y Dược học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (0-1,0 điểm HĐGSNN ngành Y và 0-0,75 điểm công trình HĐGSNN ngành Dược học).

Mọi thông tin xin liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Thanh Thảo, Trưởng ban Thư ký, ĐT: 0906449964, email: ntthao@huemed-univ.edu.vn

Trân trọng.

/upload/file/ttnoibo/Thong%20bao%20so%201-HNKH%20Truong-Vien%202022-signed-signed-signed.pdf