BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ
Địa chỉ: 41&51 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, tp. Huế, Huế, Việt Nam
Điện thoại:
- 0234 3847 146  - Đơn vị Văn phòng
- 0234 6278 944  - Đơn vị tư vấn và chăm sóc sức khỏe ban đầu
- 0234 3955 995  - Đơn vị Chăm sóc sức khỏe tại nhà
Website: http://www.bvydhue.vn

Email: phong.tchc@bv.huemed-univ.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/BenhvienDaihocYDuocHue

Xin cảm ơn! Thông tin liên hệ của bạn đã được gửi đi.
(*) Bắt buộc nhập