Ngày 19/08 năm 2015, Phòng NCKH – ĐN – ĐT – CĐT Bệnh viện đã phối hợp với Bộ môn Nhi, Bộ môn Nội và Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện tổ chức hội thảo “Cập nhật điều trị Hen và COPD”. Tham dự Hội thảo gồm có đại diện Ban chủ nhiệm Bộ môn Nội, Bộ môn Nhi, Lãnh đạo Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT, Phòng Hành ...