Bệnh Viện Trường Đại Học Y Dược Huế Triển Khai Hình Thức Trả Kết Quả Xét Nghiệm Và Đơn Thuốc Điện Tử Bằng Cách Quét Mã QR

Bệnh nhân khi đến khám tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế có thể nhận kết quả xét nghiệm và đơn thuốc điện tử bằng cách quét mã QR, rất tiện lợi và nhanh chóng.

Để nhận kết quả xét nghiệm và đơn thuốc điện tử, bệnh nhân thực hiện theo các bước sau:

B1: Mở ứng dụng Zalo hoặc ứng dụng quét mã QR. Vào mục quét mã QR

B2: Chọn icon phù hợp để nhận kết quả

B3: Lưu kết quả xét nghiệm, đơn thuốc