Thông báo V/v rà soát thông tin đối tượng tiêm của các Cơ sở Du lịch và Y tế ngoài công lập

Để đáp ứng yêu cầu về việc chuẩn hóa danh sách tiêm chủng và cập nhật sớm danh sách tiêm lên cổng hồ sơ sức khỏe điện tử Tỉnh nhằm thuận lợi cho công tác quản lý, thống kê của UBND Tỉnh, Sở Y tế Thừa Thiên Huế. Bệnh viện kính đề nghị quý cơ quan rà soát lại thông tin của đơn vị mình nhằm đảm bảo tính chính xác thông tin.

Quý đơn vị click vào đường link sau để tải file của đơn vị mình để rà soát và gởi lại file cho Phòng Công nghệ thông tin Bệnh viện qua địa chỉ mail: phong.cntt@bv.huemed-univ.edu.vn

Cơ sở Y tế vui lòng kích vào đây để download -->  DOWNLOAD

Cơ sở Du lịch vui lòng kích vào đây để download --> DOWNLOAD

Trân trọng cám ơn!