Giới thiệu Phòng Vật Tư – Trang Thiết Bị

Phòng VTTTB trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược – Huế dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ ban giám đốc, có chức năng và nhiệm vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế cho các khoa phòng; Hỗ trợ, quản lý bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống trang thiết bị máy móc trong toàn viện, nhằm đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

Cơ cấu phòng VTTTB bao gồm:

I. Nguồn nhân lực chính:

          Tổng cộng:                                                 08 cán bộ, trong đó:

          Ÿ Thạc sỹ                                                    01 cán bộ

          Ÿ Dược sỹ CKI                                           01 cán bộ

          Ÿ Kỹ sư – Cán bộ đại học                         01 cán bộ

          Ÿ Cao đẳng:                                                01 cán bộ

          Ÿ Trung cấp – Công nhân kỹ thuật         04 cán bộ

II. Cơ cấu tổ chức:

Phòng VTTTB được phân thành 02 tổ công tác, bao gồm: Tổ kỹ thuật – trang thiết bị và Tổ cung ứng vật tư tiêu hao.

Là phòng nghiệp vụ của Bệnh viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác thiết bị y tế và vật tư tiêu hao trong bệnh viện.

III. Công tác triển khai nhiệm vụ:

Công tác chính trị tư tưởng và phát triển cán bộ:

Tập thể Phòng Vật tư trang thiết bị luôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nâng cao trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phòng VTTTB luôn chú trọng tới công tác phát triển, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ phòng (Hiện có 01 cán bộ đang đi học nâng cao trình độ đại học). Đồng thời luôn tìm kiếm và tuyển dụng nguồn nhân lực kỹ thuật cao, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, tâm huyết với nghề, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban giám đốc giao phó.

Nhiệm vụ chính:

- Theo dõi và quản lý bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ máy móc trang thiết bị và dụng cụ y tế của toàn Bệnh viện ở mọi nguồn cung cấp.

- Lập dự toán, hồ sơ mời thầu, dự trù mua sắm, khai thác các vật tư tiêu hao, dụng cụ y tế, phân phối, cấp phát cho các đơn vị chức năng theo nhu cầu sử dụng.

- Lập dự toán, hồ sơ mời thầu mua sắm các máy móc, thiết bị y tế; linh kiện và phụ tùng thay thế theo nhu cầu sử dụng phục vụ công tác thăm khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

 - Trực tiếp phân phối, cấp phát trang thiết bị, dụng cụ y tế và vật tư tiêu hao cho các khoa phòng theo kế hoạch được duyệt và nhu cầu sử dụng thực tế khi có yêu cầu.

- Giám sát, hỗ trợ lắp đặt mới, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị đã mua sắm.

 - Thực hiện các thủ tục tiếp nhận và khai thác sử dụng các hàng viện trợ của nước ngoài.

  - Thu hồi và làm các thủ tục điều chuyển, thanh lý thiết bị hết hạn sử dụng hoặc không sử dụng được để trình lãnh đạo bệnh viện cho ý kiến xử lý.

- Kiểm tra việc khai thác và sử dụng tất cả máy móc đã trang bị  tại các đơn vị, khoa, phòng. Luôn đề cao công tác an toàn phòng chống cháy nổ.

 - Kiểm tra, theo dõi các máy móc, thiết bị đòi hỏi mức độ an toàn cao (Có nguồn phóng xạ, tia X, ...) để có kế hoạch tái kiểm định định kỳ theo quy định của Nhà nước.

- Vận hành hệ thống Oxy trung tâm, đảm bảo cung cấp ô xy liên tục với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

IV. Phương hướng hoạt động của Phòng trong thời gian tới:

- Xây dựng hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của phòng Vật tư trang thiết bị đạt chuẩn Bệnh viện loại I để đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành, sữa chữa, bảo trì, bão dưỡng định kỳ cũng như đột xuất các trang thiết bị của Bệnh viện, đảm bảo công tác thăm khám chữa bệnh đạt hiệu quả cao nhất; đảm bảo mua sắm vật t­ư tiêu hao, cấp phát đầy đủ, kịp thời các mặt hàng theo yêu cầu của các đơn vị, khoa phòng trong Bệnh viện.

- Tư vấn, lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế với kỹ thuật hiện đại hàng năm cho Ban giám đốc.

- Hoàn thành tốt công tác đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế hàng năm theo kinh phí mà Ban giám đốc phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, đúng luật cũng như chất lượng hàng hoá.