Thông báo mời chào giá trang thiết bị (côn trám bít ống tủy nha khoa, xi măng hàn răng)

Thông báo mời chào giá trang thiết bị (côn trám bít ống tủy nha khoa, xi măng hàn răng)