Tất cả gần 10.000 mẫu xét nghiệm của sinh viên và học viên sau đại học được thực hiện tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược với kỹ thuật xét nghiệm Real-time RT-PCR phát hiện virus SAR-CoV-2 đều cho kết quả âm tính.