Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Ngày 28/12/2015 đoàn đại biểu Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh do Bác sĩ Trần Nguyên Phú - Giám đốc Bệnh viện đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Trong chuyền công tác này đoàn Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh đã đề xuất Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đào tạo chuyển giao kỹ thuật nội soi tán sỏi và kỹ thuật Gây mê hỗ trợ Nội soi Tiêu hóa.

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đã đồng ý và đề nghị các chuyên gia của Bệnh viện lên kế hoạch và chương trình đào tạo để thực hiện tốt chức năng Chỉ đạo tuyến của Bệnh viện, đồng thời góp một phần nhỏ trong công cuộc xây dựng và phát triển của Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh

THTT